O firmě

Skupina ZVO Group je tvořena odbytovou organizací Odbytové družstvo Polabí ( OdP ), zajišťující prodej výrobků, a jejími členy, kteří se zabývají především pěstováním polní zeleniny, brambor a obilovin. Sídlo firmy OdP se nachází ve Starém Vestci 20 km východně od Prahy 300 m od dálnice D11 ( exit 18 ). Sídla členů družstva se nacházejí v obcích Přerov nad Labem , Sedlčánky , Lysá nad Labem – Litol, Kounice a Vyšehořovice. Firma OdP prodává své výrobky pod obchodní značkou ZVO Group. V současné době firma hospodaří na výměře 4300 ha zemědělské půdy.

Celková výměra v roce 2021

Výroba

 • Saláty – 120 ha
 • Květák – 50 ha
 • Kedlubny – 40 ha
 • Cuketa – 10 ha
 • Celer – 60 ha
 • Konzumní zelí – 30 ha
 • Pekingské zelí – 25 ha
 • Dýně – 30 ha
 • Cibule – 100 ha
 • Mrkev – 50 ha
 • Petržel – 20 ha
 • Červená řepa – 5 ha
 • Ředkvičky – 60 ha
 • Brambory – 600 ha
 • Obiloviny – 1 726 ha
 • Cukrovka – 278 ha
 • Řepka – 428 ha
 • Kukuřice – 186 ha
 • Sója – 60 ha
 • Krmné plodiny – 334 ha
 • Mák – 49 ha
 • Hrách – 39 ha

Historie

 

Rodinná firma vznikla v roce 1991

V roce 1991 začali manželé Miloš a Jitka Špitálských podnikat v zemědělské prvovýrobě, kdy se na 6,3 ha v k.ú. Přerov nad Labem zaměřili na pěstování raných brambor a zeleniny. Postupem času se firma rozrostla o pěstební plochy s různorodější strukturou půdního fondu, a díky tomu mohla rozšířit sortiment zeleniny.

V průběhu let se mezi dceřiné zemědělské firmy přidaly firmy Brazel, s.r.o., Akcent, spol. s r.o., ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská obchodní, a.s., ZVO s.r.o. a Agro Vyšehořovice a.s. V roce 2019 proběhla významná změna ve struktuře firem, kdy prostřednictvím fúze došlo ke sloučení firem AKCENT spol. s.r.o., BRAZEL, s.r.o. s firmou ZVO s.r.o. Firma ZVO s.r.o. převzala všechny práva a povinnosti z obchodněprávních vztahů, jednatelem a ředitelem zůstal i nadále Ing. Marek Špitálský.

V roce 2015 proběhla ve vedení ZVO Group generační výměna při které se stal ředitelem společnosti Ing. Marek Špitálský a tímto krokem přešlo řízení společnosti z otce na syna. I nadále se jedná o významnou rodinnou firmu, která pod záštitou ZVO Group hospodaří na rozloze 4 300 ha půdy.

Odbytové družstvo Polabí

Prodej a distribuci veškeré vypěstované zeleniny a brambor zajišťuje Odbytové družstvo Polabí ve Starém Vestci. Družstvo má strategicky výhodnou polohu (hraničí se všemi výrobními dceřinými společnostmi a zároveň je v blízkosti dálnice D11). Jsou zde umístěny technologie na tržní úpravu zeleniny, kdy se snažíme využívat moderní technologie, tak abychom vyhověli aktuálním požadavkům trhu.

 Družstvo se kromě produkce ZVO Group snaží i o prodej komodit zeleniny členů, kteří nejsou se skupinou ZVO Group vlastnicky provázaní. V současné době zásobujeme naším sortimentem zeleniny a brambor většinu obchodních řetězců v ČR.

Bývalé mrazírny Mochov

Nákup areálu bývalých Mochovských mrazíren v roce 2016 umožnilo firmě budoucí rozšíření skladových kapacit a možnost specializace (včetně tržních úprav) v oblasti kořenové zeleniny, brambor a celeru. Firma zároveň získala obrovskou konkurenční výhodu tím, že bude mít skladovou kapacitu na 9 000 t brambor a kořenové zeleniny. Se svojí kapacitou nám umožní skladovat a distribuovat brambory a kořenovou zeleninu z vlastní produkce po celý rok.

Certifikace – záruka kvality

Veškerá naše produkce zeleniny je pěstována podle IPZ a zároveň je vše pěstováno podle standardů GLOBAGAP, což nám každoročně potvrzují získané certifikáty.

Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky.

Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

GlobalGAP je mezinárodní dobrovolný standard soukromého sektoru určený pro zemědělské výrobky. GlobalGAP funguje jako praktický manuál správné zemědělské praxe (G.A.P.)

Certifikace GAP zahrnuje: 

 • Bezpečnost a sledovatelnost potravin
 • Životní prostředí (včetně biologické rozmanitosti)
 • Zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky pracovníků
 • Dobré životní podmínky zvířat
 • Zahrnuje integrovaný management plodin (ICM), integrovanou ochranu proti škůdcům (IPC),
 • Systém řízení jakosti (QMS) a analýza rizik a kritické kontrolní body (HACCP)