Firma

Firma je tvořena odbytovou organizací Odbytové družstvo Polabí ( OdP ), zajišťující prodej výrobků, a jejími členy, kteří se zabývají především pěstováním polní zeleniny, brambor a obilovin. Sídlo firmy OdP se nachází ve Starém Vestci 20 km východně od Prahy 300 m od dálnice D11 ( exit 18 ). Sídla členů družstva se nacházejí v obcích Přerov nad Labem , Sedlčánky , Lysá nad Labem - Litol a Kounice. Firma OdP prodává své výrobky pod obchodní značkou ZVO. V současné době firma hospodaří na výměře 3000 ha zemědělské půdy.

Výroba 2008

Brambory a zelenina
2007200820092010
Brambory400 ha500 ha500 ha480 ha
Celer s natí2 ha5 ha5 ha5 ha
Celer kg23 ha23 ha23 ha23 ha
Cibule suchá kg80 ha90 ha90 ha90 ha
Cibule lahůdková sv.10 ha10 ha10 ha15 ha
Čínské zelí18 ha20 ha20 ha20 ha
Kapusta hlávková5,5 ha7 ha7 ha7 ha
Kedlubna bílá4,5 ha10 ha10 ha20 ha
Květák65 ha86 ha86 ha86 ha
Mrkev kg40 ha40 ha40 ha40 ha
Mrkev s natí sv.8 ha8 ha8 ha8 ha
Petržel kg25 ha25 ha25 ha25 ha
Petržel s natí sv.1 ha1 ha1 ha10 ha
Ředkvičky sv.30 ha30 ha30 ha40 ha
Salát (specialní)5 ha10 ha10 ha10 ha
Salát Lolo biondo+rosso13,5 ha20 ha20 ha20 ha
Salát hlávkový22,5 ha25 ha25 ha25 ha
Salát ledový54 ha60 ha60 ha60 ha
Zelí bílé30 ha30 ha30 ha30 ha
Zelí červené5 ha5 ha5 ha5 ha
Hrášek dřeňový40 ha0 ha0 ha0 ha
884 ha1005 ha1005 ha1005 ha
Ostatní
2007200820092010
Obiloviny1200 ha1200 ha1200 ha1500 ha
Kukuřice400 ha430 ha430 ha200 ha
Cukrová řepa75 ha80 ha80 ha60 ha
Proso, louky a zelené hnojení440 ha440 ha440 ha240 ha
2115 ha2150 ha2150 ha2000 ha
Výměra celkem
2007200820092010
3000 ha3190 ha3190 ha3190 ha

Historie firmy

V roce 1991 začali manželé Špitálských podnikat v zemědělské prvovýrobě. Jejich dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, spolu s 6,3 ha zemědělské půdy v k.ú. Přerov nad Labem byl počáteční kapitál. Od podzimu téhož roku došlo k nárůstu obhospodařované plochy na výměru 42 ha se zpracovanou koncepcí budování „rodinné farmy“ se zaměřením na výrobu raných brambor a zeleniny.

Od roku 1992 postupně došlo k prohloubení ekonomické stability farmy a k jejímu investičnímu rozvoji. Současně byla potvrzena správnost přijaté koncepce a to především v oblasti její specializace. Významnou změnu ve formování firmy byla účast na transformaci Zemědělského obchodního a výrobního družstva v Přerově nad Labem. Na základě přijatého transformačního projektu družstva byl získán pronájem investičního majetku, nemovitostí a půdy.

Od roku 1993 nadále soukromý podnik hospodařil na výměře 315 ha. V roce 1995 byla uskutečněna investice do objektů ve Starém Vestci. Cílem této akce bylo vybudovat prostory pro dlouhodobé skladování zeleniny. Již rok předtím zde byl uveden do provozu sklad cibule. Tyto akce umožnily prodej výrobků (zeleniny) po celý rok a v dostatečném sortimentu.

V dalších letech firma investovala do rozšíření výroby a hledala cesty k ještě vyšší kvalitě svých výrobků. Tento úkol se podařilo splnit na základě investic do tržní úpravy a zajištěním pěstebních ploch s různorodější strukturou půdního fondu cestou spolupráce s okolními podniky. Tato spolupráce byla zajištěna přímým kapitálovým vstupem.

Brazel, s.r.o. se sídlem v Lysé nad Labem vznikl v roce 1994 privatizací Zemědělského družstva Lysá nad Labem. Vlastníky této firmy byli p. Špitálský a p. Hanke s 50% podíly. V roce 1999 došlo k odkoupení podílu společníka a tak firma Brazel, s.r.o. je nyní 100% majetkem p. Špitálského.

ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská obchodní, a.s. je firma zabývající se zejména klasickou zemědělskou prvovýrobou. V roce 1998 založil p. Špitálský firmu ČEMOS-AGRO, s.r.o. (které je 100% vlastníkem), jež měla majoritní podíl na této firmě.

Akcent, spol. s r.o. se sídlem v Kounicích byla založena v roce 1994 a hospodaří v bývalém areálu zemědělského družstva. Na začátku roku 1999 byl koupen veškerý podíl od stávajících vlastníků p. Špitálským. Poté došlo ke strukturálním změnám, které zajistily podniku další chod.

Od roku 1999 se prohloubila spolupráce s dceřinými společnostmi na poli odbytu se zelinářskými výrobky. Ing. Miloš Špitálsky, Csc. – ZVO od tohoto roku postupně přebral prodej veškeré zeleniny vyprodukované v těchto firmách.

Společnost Ing. Miloš Špitálský, Csc. – ZVO se od samého začátku snažila využívat moderní technologie jak při pěstování, tak v možnostech odbytu zboží. To se týká nejen kvality tržní úpravy, ale také balení. Velké investice firma podnikla do rozšíření skladových prostor v dceřiných firmách.

V roce 2001 se vybudovalo moderní odbytové centrum Zelinářské Centrum Polabí a.s. (ZCP) ve Starém Vestci, které vstoupilo na trh s bramborami a zeleninou a v obchodní činnosti nahradilo firmu Miloš Špitálský – ZVO. Tímto krokem došlo k oddělení výrobní sféry od obchodu a také ke zkvalitnění služeb související s touto problematikou. Vzhledem ke své poloze (hraničí se všemi výrobními dceřinými společnostmi) zajistila centrální distribuci všech výrobků.

V souvislosti se vstupem do EU vznikla nová legislativa, která vyžadovala založení družstva. Z tohoto důvodu byla založena v roce 2005 nová společnost Odbytové družstvo Polabí, která přebrala veškerou obchodní činnost Zelinářského Centra Polabí, a.s..


Nepodařilo se načíst seznam akcí z databáze.

Copyright © ZVO