Pozvánka

člen správní rady akciové společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s.
se sídlem Vyšehořovice č.p.164, IČ: 463 56 401 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  14. 12. 2021 od 10.30 hod. na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání správní rady
  3. Volba správní rady
  4. Schválení nového znění stanov společnost
  5. Schválení usnesení

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a,s.,
konané dne 14. 12. 2021  v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

a) správní radu společnosti ve složení

Anna Špitálská, Ing. Marek Špitálský

b) nové znění stanov společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s.

 

Ve Sedlčánkách dne 11. 11. 2021                                            

                                                                                          Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

 

Dokument včetně plné moci ke stažení – Pozvánka STATEK VYŠEHOŘOVICE 14. 12. 2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.