Pozvánka

člen správní rady akciové společnosti  HEVEA  Vyšehořovice, a.s.
se sídlem Vyšehořovice č.p. 20, IČ: 61672246, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  14. 12. 2021 od 12.00 hod. na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání správní rady
  3. Volba správní rady
  4. Schválení nového znění stanov společnost
  5. Schválení usnesení

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady HEVEA Vyšehořovice a.s. konané dne 14.12.2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

a) správní radu společnosti ve složení

Ing. Marek Špitálský, Ing. Miroslava Špitálská

b) nové znění stanov společnosti HEVEA Vyšehořovice , a.s.

 

Ve Sedlčánkách dne 11. 11. 2021                                            

                                                                                          Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

 

Dokument včetně plné moci ke stažení – pozvánka VH 2021 HEVEA

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.