Zrekonstruovali jsme hnojné plato na „Pivní stezce“ v Přerově nad Labem. Hnojné plato využíváme pro kompostování odpadů vzniklých z produkce zeleniny a brambor, a následně takto vzniklou organiku vracíme zpět do půdy.  Rekonstrukce obsahovala nové oplocení, úpravu svahů lemujících oplocení, opravu betonového povrchu, zároveň došlo k vysázení stromků okolo hnojného plata.