Potatoes

from the most fertile region of the Elbe

Chinese cabbage

from the most fertile region of the Elbe

Czech wheat

from the most fertile region of the Elbe

Kohlrabi

from the most fertile region of the Elbe

ZVO Group

ZVO Group comprises Odbytové družstvo Polabí (Polabí Sales Cooperative/OdP), an organisation responsible for the sales of products, and its members who are active primarily in growing field vegetables, potatoes, and cereals.

News

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala

Dne 5. 10. 2019 jsme slavnostně pokřtili novou halu na skladování brambor a zeleniny v Mochově. Halu jsme vybudovali na místě bývalých Mochovských mrazíren a její skladová kapacita je 9 000 tun brambor a kořenové zeleniny. [gallery...

Návštěva ministra zemědělství

Návštěva ministra zemědělství

Dne 4.10.2019 naší firmu navštívil ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman, CSc. Na výstavišti zahájil výstavu Zemědělec 2019, a z pár vybraných okolních firem navštívil naše Odbytové družstvo Polabí ve Starém Vestci i novou halu na skladování brambor a zeleniny v...

Contacts

ZVO s. r. o.
Přerov nad Labem
Phone: 325 516 212
E-mail: info@zvo.cz

Contact us

ZVO s. r. o., Přerov nad Labem
Phone: + 420 325 516 212, E-mail: info@zvo.cz